Pagina's

OMD STEDEBROEC 2012

Vanaf april waren er al de voorbereidingen over het landelijke thema “Groen van toen” en eind mei waren de plannen concreet. Een vaartocht en een fototentoonstelling, over het eerste onderdeel was het al snel duidelijk dat wij hier hulp bij nodig hadden. Het IVN West-Friesland en Staatsbosbeheer werd benaderd. Dit bleek een goede zet te zijn, wat een fantastische samenwerking. Niet alleen de kennis over de natuur van deze organisaties, maar ook op organisatorisch vlak regende het tips en adviezen. Op deze manier groeide langzaam het programma rond de vaartocht tot een mooi geheel.

De fototentoonstellingen zijn uitgegroeid tot vier thema’s. Het eerste thema werd het hoofdthema namelijk “Om de lande”, foto’s over het ‘om de lande gaan’, hier zaten mooie plaatjes tussen. Het tweede thema betrof luchtfoto’s van de polder en het derde ging over de monumentale bomen in de gemeente Stede Broec. Als vierde thema kozen we voor de ontstaansgeschiedenis van West-Friesland en de dorpen van Stede Broec. De tentoonstellingen rond deze vier thema’s namen de gehele voormalige filmzaal van cafĂ© de Paus in beslag.

In deze filmzaal waren ook nog twee stands ingericht door het IVN en Staatsbosbeheer Hier konden zij hun activiteiten laten zien. Vele folders en ander materiaal, waaronder een opgezette vos, maakten het tot een mooi geheel. De Historische Vereniging Oud Stede Broec had bij de ingang een stand ingericht, hier werden de folders van de Open Monumenten Dag uitgereikt en foto’s verkocht.

Naast de tentoonstelling was er ook nog een heus monument open: Het clubhuis van Vereniging Oud Stede Broec aan de Zesstedenweg 227 te Grootebroek. Het hele pand wordt teruggebracht naar de stijl van de jaren 50, nu kon het publiek mooi een kijkje nemen en zich op de hoogte stellen van de vorderingen.
9 september: het is prachtig weer, 24 graden en weinig wind. Alle schuiten liggen klaar, de gidsen staan enthousiast te wachten en kwart voor elf staan er al genoeg mensen om de eerste schuit te laten varen. We werkten met nummers, zo konden we zien hoeveel mensen er gingen varen en tevens konden we op die manier controleren dat het niet te druk zou worden. De aanloop van mensen liep mooi verspreid over de hele dag zo dat deze problemen uitbleven. Tweehonderddertig nummers zijn er uitgegeven maar er zijn ook nog enkele verstekelingen waargenomen. Deze waren ingestapt zonder nummer, dus het aantal mensen dat deelnam aan de rondvaart zal rond de tweehonderdveertig zijn geweest. Het totaal aantal mensen op de monumentendag is ongeveer op vierhonderd geschat, niet iedereen had tijd of zin om te varen. De mensen die wel gevaren hadden, waren zeer enthousiast. Enkele reacties: ‘de route was mooi, ik wist niet dat we zoveel natuur hadden, de gids vertelde het zo mooi, die bordjes met landnamen, het bordje wak met de schaats. Het uitstapje naar de waterberging was ook zeer geslaagd’.
Aannemer Zwart had voor deze dag nog even zestig meter rijplaten neergelegd, zodat iedereen met schone schoenen de top wist te bereiken van de uitkijkheuvel van “de Weel’, dit werd zeer gewaardeerd door ons en het publiek.

Maar er was onverwacht toch nog meer te zien dan wij georganiseerd hadden. Even na de waterberging stonden er vier prachtige, oude trekkers op het land tentoongesteld. Dit bleek een ludieke actie te zijn van Jan Bakker uit Lutjebroek. Naast de trekkers stond een spandoek met de tekst; ‘Meer groen en bos, tuinders de klos, meer groen minder poen’.

De tentoonstellingsruimte was druk bezocht. Er werd gekeken en gelezen maar ook heel veel gepraat over het aangebodene. Iedereen had wel bepaalde herinneringen aan een bepaalde foto van “om de lande”. De luchtfoto’s doen het altijd goed, maar er hingen ook foto’s van op het land zelf, bonen dorsen, bollen rollen en allerhande soorten landbewerkingen.
De monumentale bomen binnen de gemeente Stede Broec werden deze keer voor het eerst belicht. Hiervoor was zeker interesse vooral de verhalen achter de bomen doen het goed. De tentoonstelling zag er goed verzorgd uit, al had de verlichting in de zaal wat beter gekund.

Op de Zesstedenweg te Grootebroek was de belangstelling naar tevredenheid; verspreid over de hele dag was er aanloop. Het geheel zag er goed verzorgd uit en de mensen waren dan ook erg enthousiast over de vorderingen van de restauratie. Ook in de schuur had buurvrouw Zwagerman een leuk opzetje gemaakt waar de mensen kennis konden maken met de oude moes. Allerlei soorten groenten en aardappelen stonden opgesteld, perfect passend in het gehele plaatje.

Wat in april begon met een commissie van vijf man is uitgegroeid tot een werkgroep van maar liefst 31 personen. We kunnen terug kijken op een geweldige dag die zeer geslaagd verlopen is.
Prachtig weer en puur natuur
Fototentoonstelling
In stappen maar voor een rondje om de Weel
  IVN Westfriesland verteld U alles over de polder en natuur
Zou de schaatser zelf er ook nog aan zitten?
De fluisterboot van het IVN vol met tevreden klanten


Kleine kloet demonstratie

Verboden te bolken, dus geen vuil storten

Uitzicht op de nieuwe waterberging

Nieuwe waterberging naast de Weel

Kleine slootjes met helder water

Prachtige uitzet van Jan Bakker
Hoogste punt bij de waterberging
Vrijwilliger Piet Zwaan, gezellig bootje vol
Actiebord van Jan Bakker
Elk stukje land heeft zijn naam
Staatsbosbeheer heet iedereen welkom
Staatsbosbeheer geeft uitleg over het groen onderhoud
Clubhuis Vereniging Oud Stedebroec
En weer een klant voor de kloetcursus
Moestuin groente in de schuur van Oud Stedebroec
Deze jongens hadden over belangstelling niets te klagen

OMD STEDEBROEC 2011Het centrum was de R.K. kerk en de vrml. Openbare Lagere School:
In de R.K. kerk te Grootebroek: optreden koren en orgelspel, rondleiding met bezichtiging
van de kerk incl. het dakgewelf en kelder, tentoonstelling kerkschatten, fototentoonstelling
over  de architect kerk-S. van Sante, de geschiedenis en bouw van de kerk,  de restauratie
van de kerk en over het rijke roomse leven. Tevens bezichtiging van Heilige beelden.
In de Openbare Lagere School te Grootebroek: bezichtiging van gebouw en klaslokalen en een fototentoonstelling van schoolreisjes, leraren en klassefoto’s.johannes de Doper kerk te Grootebroek

ingang kerk


Altaar vol met kerkschatten
heiligbeeld franciscus

kerkklokMedewerkers van de OMD Stedebroec delen  folders uitde fototentoonstelling
Veel publiek gehad dit jaar, de OMD viel samen met de restauratie van de kerktoren. De kerk kon deze aandacht goed gebruiken.
Koffie verkoop ten bate van de kerktoren
de rondleidingen waren druk bezocht
even uitrusten
kerkschatten tentoongesteld
gezellig in de kerkbanken
 Grapje, onder de kerkgewelven keek een masker de bezoekers aan
Frank Pennekamp

OMD STEDEBROEC 2010   Het centrum was molen Ceres, in bedrijf:
  

   In de molen werden oude foto’s van Ko Steltenpool tentoongesteld en men kon een
   historische fietsroute volgen met vragen waarmee 3 geldprijzen te winnen was.
   Informatieborden waren geplaatst bij twee archeologische monumenten,  resten een molen in het
   Nassaupark en op de brug De Schakel voor info over de oude vaarveiling.
      

    Verder waren open voor bezichtiging:
   - het voormalig Weeshuis, Zesstedenweg 159 te Grootebroek
   - het woonhuis Zesstedenweg 227 te Grootebroek
   - R.K. kerk te Grootebroek
   - bollenschuur van de familie Mantel, Hoofdstraat 41, waarin oud - tuindersgereedschap,
     een naaigerei museum en een sterrenkijker aanwezig is.
   - voormalige meisjesschool St. Franciscus Xaverius, Hoofdstraat 201
   - voormalige R.K. pastorie, P.J. Jongstraat 45, nu in gebruik door Stichting ‘Merakel’
Deze dag was enorm druk bezocht, mede dankzij het mooie weer. Gelukkig stond er genoeg wind om de molen te laten draaien en kon iedereen zonder regenpak de fietstocht volbrengen. Tijdens de historische fietsroute moest men diverse vragen beantwoorden en opdrachten doen, er was zelfs een schatkist verstopt. Als men alle vragen had beantwoord kon men de lijst inleveren, de drie hoogste scores wonnen een prijs. Jan Groot was de winnaar.
Oud Stedebroec was natuurlijk ook aanwezig
foto's van Ko Steltepool
Tijdelijke fietsenstalling en even uitrusten
De foto's van Ko riepen vele herinneringen op
Jan Groot en kokkie Weel nemen de hoofdprijs in ontvangst
En zo werd open Monumentendag 2010 afgesloten

OMD STEDEBROEC 2009Het centrum was Bessie en de R.K. kerk:
Gerestaureerde preekstoel (oorspronkelijk ook aanwezig in Bessie),
archeologische vondst van stenen sacrofaag in Etersheim en fototentoonstelling:
In Bessie: Dorpsgezichten, vroeger en nu (van de 3 dorpen) van Ton Boon, oude kaarten,
oude schilderijen en prenten.
In R.K. kerk: tentoonstelling over de Zouaven - soldaten van de Paus van Rome en optreden
koor.

Gerestaureerde preekstoel

Vitrinekast met voorwerpen uit Etersheim

Fototentoonstelling dorpsgezichten

De eerste bezoekers komen binnen

Fototentoonstelling diverse dorpen

Overzicht in Bessie

Overzichtsfoto
Als publiek trekker was de preekstoel zeer geslaagd, iedereen was diep onder de indruk van de toch wel forse omvang en de wijze waarop de stoel gerestaureerd was. Vele en vele dagen waren er aan besteed door Dick Rood en Jaap Klarenbeek maar het resultaat mocht er zijn. De fototentoonstelling riep vele herinneringen op, de landkaarten en dorpsgezichten (collectie Ton Boon) gaf toch wel aan dat er ondertussen veel is veranderd. De onverwachte tentoonstelling die bijgevoegd was over de vondsten in het IJsselmeer bij Etersheim was ook een succes te noemen, deze vondsten hadden ook al de nodige aandacht gehad in de kranten. Het was dan ook goed bezocht in het kleine kerkje van Lutjebroek genaamd Bessie. Maar de in RK kerk van Lutjebroek was het ook een drukte van belang, hier was een tentoonstelling over de Zouaven. Niet zozeer over het voetbal maar wel over de soldaten van de paus, deze droegen ook de naam Zouaven. Vele oude voorwerpen en geschriften lagen er tentoongesteld. De soldaten pet van PJ Jong met kogelgat was hier een indrukwekkend voorwerp in de vitrine.