Pagina's

OMD STEDEBROEC 2012

Vanaf april waren er al de voorbereidingen over het landelijke thema “Groen van toen” en eind mei waren de plannen concreet. Een vaartocht en een fototentoonstelling, over het eerste onderdeel was het al snel duidelijk dat wij hier hulp bij nodig hadden. Het IVN West-Friesland en Staatsbosbeheer werd benaderd. Dit bleek een goede zet te zijn, wat een fantastische samenwerking. Niet alleen de kennis over de natuur van deze organisaties, maar ook op organisatorisch vlak regende het tips en adviezen. Op deze manier groeide langzaam het programma rond de vaartocht tot een mooi geheel.

De fototentoonstellingen zijn uitgegroeid tot vier thema’s. Het eerste thema werd het hoofdthema namelijk “Om de lande”, foto’s over het ‘om de lande gaan’, hier zaten mooie plaatjes tussen. Het tweede thema betrof luchtfoto’s van de polder en het derde ging over de monumentale bomen in de gemeente Stede Broec. Als vierde thema kozen we voor de ontstaansgeschiedenis van West-Friesland en de dorpen van Stede Broec. De tentoonstellingen rond deze vier thema’s namen de gehele voormalige filmzaal van café de Paus in beslag.

In deze filmzaal waren ook nog twee stands ingericht door het IVN en Staatsbosbeheer Hier konden zij hun activiteiten laten zien. Vele folders en ander materiaal, waaronder een opgezette vos, maakten het tot een mooi geheel. De Historische Vereniging Oud Stede Broec had bij de ingang een stand ingericht, hier werden de folders van de Open Monumenten Dag uitgereikt en foto’s verkocht.

Naast de tentoonstelling was er ook nog een heus monument open: Het clubhuis van Vereniging Oud Stede Broec aan de Zesstedenweg 227 te Grootebroek. Het hele pand wordt teruggebracht naar de stijl van de jaren 50, nu kon het publiek mooi een kijkje nemen en zich op de hoogte stellen van de vorderingen.
9 september: het is prachtig weer, 24 graden en weinig wind. Alle schuiten liggen klaar, de gidsen staan enthousiast te wachten en kwart voor elf staan er al genoeg mensen om de eerste schuit te laten varen. We werkten met nummers, zo konden we zien hoeveel mensen er gingen varen en tevens konden we op die manier controleren dat het niet te druk zou worden. De aanloop van mensen liep mooi verspreid over de hele dag zo dat deze problemen uitbleven. Tweehonderddertig nummers zijn er uitgegeven maar er zijn ook nog enkele verstekelingen waargenomen. Deze waren ingestapt zonder nummer, dus het aantal mensen dat deelnam aan de rondvaart zal rond de tweehonderdveertig zijn geweest. Het totaal aantal mensen op de monumentendag is ongeveer op vierhonderd geschat, niet iedereen had tijd of zin om te varen. De mensen die wel gevaren hadden, waren zeer enthousiast. Enkele reacties: ‘de route was mooi, ik wist niet dat we zoveel natuur hadden, de gids vertelde het zo mooi, die bordjes met landnamen, het bordje wak met de schaats. Het uitstapje naar de waterberging was ook zeer geslaagd’.
Aannemer Zwart had voor deze dag nog even zestig meter rijplaten neergelegd, zodat iedereen met schone schoenen de top wist te bereiken van de uitkijkheuvel van “de Weel’, dit werd zeer gewaardeerd door ons en het publiek.

Maar er was onverwacht toch nog meer te zien dan wij georganiseerd hadden. Even na de waterberging stonden er vier prachtige, oude trekkers op het land tentoongesteld. Dit bleek een ludieke actie te zijn van Jan Bakker uit Lutjebroek. Naast de trekkers stond een spandoek met de tekst; ‘Meer groen en bos, tuinders de klos, meer groen minder poen’.

De tentoonstellingsruimte was druk bezocht. Er werd gekeken en gelezen maar ook heel veel gepraat over het aangebodene. Iedereen had wel bepaalde herinneringen aan een bepaalde foto van “om de lande”. De luchtfoto’s doen het altijd goed, maar er hingen ook foto’s van op het land zelf, bonen dorsen, bollen rollen en allerhande soorten landbewerkingen.
De monumentale bomen binnen de gemeente Stede Broec werden deze keer voor het eerst belicht. Hiervoor was zeker interesse vooral de verhalen achter de bomen doen het goed. De tentoonstelling zag er goed verzorgd uit, al had de verlichting in de zaal wat beter gekund.

Op de Zesstedenweg te Grootebroek was de belangstelling naar tevredenheid; verspreid over de hele dag was er aanloop. Het geheel zag er goed verzorgd uit en de mensen waren dan ook erg enthousiast over de vorderingen van de restauratie. Ook in de schuur had buurvrouw Zwagerman een leuk opzetje gemaakt waar de mensen kennis konden maken met de oude moes. Allerlei soorten groenten en aardappelen stonden opgesteld, perfect passend in het gehele plaatje.

Wat in april begon met een commissie van vijf man is uitgegroeid tot een werkgroep van maar liefst 31 personen. We kunnen terug kijken op een geweldige dag die zeer geslaagd verlopen is.
Prachtig weer en puur natuur
Fototentoonstelling
In stappen maar voor een rondje om de Weel
  IVN Westfriesland verteld U alles over de polder en natuur
Zou de schaatser zelf er ook nog aan zitten?
De fluisterboot van het IVN vol met tevreden klanten


Kleine kloet demonstratie

Verboden te bolken, dus geen vuil storten

Uitzicht op de nieuwe waterberging

Nieuwe waterberging naast de Weel

Kleine slootjes met helder water

Prachtige uitzet van Jan Bakker
Hoogste punt bij de waterberging
Vrijwilliger Piet Zwaan, gezellig bootje vol
Actiebord van Jan Bakker
Elk stukje land heeft zijn naam
Staatsbosbeheer heet iedereen welkom
Staatsbosbeheer geeft uitleg over het groen onderhoud
Clubhuis Vereniging Oud Stedebroec
En weer een klant voor de kloetcursus
Moestuin groente in de schuur van Oud Stedebroec
Deze jongens hadden over belangstelling niets te klagen